भाजीपाला पीक सल्ला

भाजीपाला पीक सल्ला महत्त्वाच्या सूचना :
सपाट वाफ्यात लसणाच्या पाकळ्या टोकून लागवड करावी.
रांगडा कांद्याची लागवड केली असल्यास तण नियंत्रणासाठी लागवडीनंतर दहा ते बारा दिवसांनी ऑक्‍झिफ्लोरफेन १.२५ मि.लि. प्रतिलिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी.


गादी वाफ्यावर टोमॅटो रोपवाटिका तयार करावी.
वाटाणा लागवड पूर्ण करावी.
सरी वरंब्यावर कोबी व प्लॉवर या पिकांची लागवड करावी.
पीकसंरक्षण :
सध्या ढगाळ व विषम वातावरणामुळे भाजीपाला पिकांवर रस शोषणाऱ्या किडी व बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्‍यता आहे.
कांदा :
फुलकिडे
लक्षणे : कीड पानांतून रसशोषण करते. त्यामुळे कांदापातीवर पांढरट ठिपके किंवा चट्टे पडले दिसतात. प्रादुर्भाव वाढल्यास कांदाच्या मानेजवळ मोठ्या प्रमाणात पांढरे चट्टे पडल्याचे दिसतात.
नुकसान : कांद्याचे व्यवस्थित पोषण होत नाही. परिणामी वजनात व दर्जात घट होते.

करपा रोग :
लक्षणे : पानांच्या कडा करपतात. कालांतराने करपलेला भाग पानांच्या मध्य शिरेपर्यंत वाढतो.
नुकसान : प्रादुर्भाव पीक फुलोऱ्यात असताना किंवा दाणे भरण्याच्या अवस्थेत झाल्यास लोंबीतील बहुतांश दाणे भरत नाहीत.

फुलकीड व करपा रोग नियंत्रण :
प्रतिलिटर पाणी, डायमेथोएट (३० ईसी.) १.३ मि.लि. किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन (५ ईसी.) ०.६ मि.लि. अधिक मॅंकोझेब २.५ ग्रॅम किंवा कार्बेन्डाझिम १ ग्रॅम अधिक सर्फेक्टंट १ मि.लि.

मिरची :
चुरडा-मुरडा (लीफ कर्ल) रोग :
लक्षणे : प्रादुर्भावग्रस्त पानाच्या आकारात बदल होतो. पाने काठाने गुंडाळली जातात. झाडाची वाढ खुंटते. पाने गुंडाळल्यामुळे झाड बोकडल्यासारखे दिसते.
नुकसान : झाडांना फुले लागत नाहीत. थोड्या प्रमाणात लागली तरी त्याचे फळात रूपांतर होत नाही.

रोगकारक विषाणूंचा प्रसार फुलकिडे, पांढरी माशी आणि कोळी या रस शोषक किडींमार्फत होतो.
पांढऱ्या माशीच्या नियंत्रणासाठी पिवळे चिकट सापळे एकरी १० याप्रमाणात लावावेत. फुलकिड्यांच्या नियंत्रणासाठी निळे चिकट सापळे एकरी १० या प्रमाणात लावावेत.
फुलकिडे व मावा नियंत्रण : प्रतिलिटर पाणी
फिप्रोनील (५ ईसी.) १.५ मि.लि.
कोळी नियंत्रण : फेनपायरॉक्‍झीमेट (५ ईसी.) १ मि.लि. किंवा फेनाझाक्विन (१० ईसी) २ मि.लि.

वांगी :
शेंडे व फळ पोखरणारी अळी नियंत्रण
लक्षणे : फिक्कट पांढऱ्या रंगाची अळी शेंड्यातून खोडात शिरते. खोडात शिरून आतील भाग पोखरून खाते.
नुकसान : झाडाचे शेंडे वाळून झाडाची वाढ खुंटते. तसेच फळे पोखरल्याने फळांचा दर्जा खालावतो.
नियंत्रण :

दर आठवड्यास कीडग्रस्त शेंडे खुडून नष्ट करावे.
कीडग्रस्त फळे गोळा करून जमिनीत गाडून टाकावीत.
हेक्‍टरी १०० ल्युसील्यूर कामगंध सापळे वापरावे. त्यातील ल्युर दोन महिन्याने बदलावा.
फवारणी प्रतिलिटर

क्विनॉलफॉस (२५ टक्के प्रवाही) २ मि.लि. किंवा
इमामेक्‍टीन बेन्झॉएट (५ एसजी) ०.४ ग्रॅम किंवा
क्‍लोरपायरीफॉस (२० ईसी) २ मि.लि. किंवा क्लोरॲन्ट्रानिलीप्रोल (१८.५ एस.सी.) ०.४ मि.लि.
गरजेनूसार अॅझाडिरॅक्टीन (१५०० पीपीएम) ३ मि.लि. प्रतिलिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.

(more)