शेंडे करपा

शेंडे करपा – 1.रोगग्रस्त शेंडे काढून नष्ट करावेत.2.पाणी व्यवस्थापन नीट करावे.3. मुळा जवळील साचलेले क्षार जास्तीचे पाणी देऊन निचरा करून घ्यावेत.4. चांगल्या बुरशीनाशकाची एम 45 किंवा कॉपर ऑक्सी क्लोराईड 20ग्राम प्रती 10लिटर पाणी या प्रमाणे फवारणी करावी5.पोटॅशियम क्लोराईड 2 टक्केच्या दोन फवारण्या कराव्यात.6.मॅग्नेशियम 0.5टक्के दोन फवारणी करावी